Oslofjord har tekniska problem och har därför ställt in söndagens turer mellan Strömstad och

Om färjor med fokus på fartyg och trafik.