Frätande ämne läcker från tankbil på Peter Pan

Om färjor med fokus på fartyg och trafik.