Trelleborgs hamn - historia och framtid

Hamnsnack här.

Risberg
Inlägg: 53
Blev medlem: mån 05 okt 2020, 19:15
Medlemsnamn hos Landgången: Risberg

Trelleborgs hamn - historia och framtid

Inlägg av Risberg »

Till skillnad från Malmö och Ystad har Trelleborg ingen naturlig hamn, utan man måste ro ut till segelfartygen, som ankrade upp på redden. Ändå utgick det redan 1691 ett kungligt brev om att upphöra med passagerarbefordran mellan Trelleborg och Kontinenten, i konkurrens med den statssubventionerade ”Ystedske Post”, som etablerats som behovstrafik mellan Ystad och Stralsund 1673. På initiativ av greve Corfitz Beck-Friis i Börringe anlades hamnen så sent som 1861-62. Redan 1866 fick man regelbunden passagerarångbåtstrafik från Rønne till København. Man slutade dock gå till Trelleborg 1883 p.g.a. bristande lönsamhet. 1871 påbörjade emellertid Ångfartygsactiebolaget Södra Sverige passagerarkusttrafik från Stockholm via småländska, blekingska och skånska, härunder Trelleborg, hamnar till först Göteborg och så småningom Kristiania/Oslo. Bolaget och leden övertogs 1909 av Stockholms Rederi-ab Svea och höll på tills 1939. 1897 ersattes postbåtsleden Malmö – Stralsund av Trelleborg – Saßnitz-leden, som 1909 blev tågfärjeled, och upphörde först i år, p.g.a. coronapandemin. P.g.a. att Saßnitz hamnat bakom "järnridån" efter andra världskriget började SJs ångfärjor gå som bilfäjor till Travemünde, precis väster om järnridån, 1953. 1962 började ett tyskt rederi TT-Linie, med helårstrafik mellan Trelleborg och Travemünde. Så, på sextiotalet, upptäckte flera rederier att Trelleborg inte omfattades av de speciella tullregler, som gällde för Öresund, och plötsligt var Trelleborgs hamn full av små passagerarbåtar, som sattes in mellan Trelleborg och København. Längst höll Stena Line's AFRODITE ut, och så kom pyttelilla, norska bärplansbåten FLIPPER, som slutade sin trafik genom att beslagtas av Københavns hamnpolis för obetalda hamnavgifter. 1990 öppnade SJ en försöksled Trelleborg – Rostock, TR-Line tog upp stafettpinnen och 1994 öppnade Sweferries och DFO en ny tågfärjeled till Rostock, nu den enda tågfärjeled som överhuvudtaget finns kvar från Skandinavien. Strax innan Polen gick med i EU öppnade DFDS en färjeled København – Trelleborg – Gdánsk, som upphörde vid Polens inträde i EU. 2010 började Unity Line med en bilfärjeled från Świnoujście till Trelleborg, förutom till Ystad, som man gått till i decennier.

Trelleborgs hamn är idag Sveriges näst största godshamn, utan att angöras av ett enda fraktfartyg, och Skandinaviens största ro/ro-hamn. Tre rederier, TT-Line, Stena Line och Unity Line har tretton färjor i trafik till fyra hamnar, Klaipeda, Świnoujście, Rostock och Travemünde. Av TT-Line's sju färjor, HUCKLEBERRY FINN, TOM SAWYER, ROBIN HOOD, NILS DACKE, NILS HOLGERSSON, PETER PAN och MARCO POLO, har samtliga gått till alla fyra hamnar, bortsett från att PETER PAN hittills inte gått till Klaipeda. Unity Line har fyra färjor, WOLIN, GRYF, GALILEUSZ och COPERNICUS, till Świnoujście och Stena Line, två tågfärjor, MECKLENBURG-VORPOMMERN och SKÅNE, till Rostock.

Idag har hamnen sex bilfärjelägen, läge 1-5 och 10 och två tågfärjelägen, läge 8 & 9. Läge 1 används nästan inte, men senast av inchartrade GUTE, som gick för TT-Line. Läge 2 används av alla TT-Line's och Unity Line's färjor, bortsett från NILS HOLGERSSON och PETER PAN, och har en speciell bilramp till övre bildäck för HUCKLEBERRY FINN, TOM SAWYER och WOLIN. Läge 3 används av HUCKLEBERRY FINN, TOM SAWYER, ROBIN HOOD, NILS DACKE, MARCO POLO och någon enstaka gång av GALILEUSZ och COPERNICUS. Läge 4 används av Unity Line's och TT-Line'sfärjor, dock bara någon enstaka gång av PETER PAN, och har bilramp till övre bildäck för NILS HOLGERSSON och PETER PAN. Läge 5 används endast av WOLIN, GALILEUSZ och COPERNICUS, och har bilramp till övre bildäck för WOLIN. Tågfärjelägena 8 och 9 används givetvis av Stena Line's färjor, och har bilramper till övre bildäck för MECKLENBURG-VORPOMMERN och SKÅNE. Färjeläge 10, slutligen, används av samtliga TT-Line's färjor och bara av dessa och har bilramp till övre bildäck för NILS HOLGERSSON och PETER PAN. Hamnen är alltför stor i utsträckning för att det skall vara möjligt att ha "suckarnas gång" för landgångspassagerare, utan dessa hämtas och lämnas på färjeterminalen i Hamngatan av bussar. Detta gäller TT-Line och Stena Line – Unity Line tar inte landgångspassagerare till och från Trelleborg.

I kommunens översiktsplan skall färjeläge 1-5 ersättas av ett ombyggt färjeläge 7 (tidigare tågfärjeläge för SASSNITZ, byggs nu om till bilfärjeläge) och färjeläge 11-14. Det är faktskt inte fler färjelägen än idag. För tio år sedan hade väl ingen kunnat ana att TT-Line skulle börja gå på Klaipeda. Kanske TT-Line till och med öppnar en färjeled till Baltijsk/Kaliningrad, när den nya kinesiskbyggda färjan kommer. Färjorna till Świnoujście går smockfulla. Det är inte länge sedan Unity Line satte in COPERNICUS som fjärde färja. Hvem vet om de sätter in en femte? På måndagar måste en TT-färja gå ut på redden, för att hamnen är full. Kort sagt, kapaciteten verkar inte särskilt framtidsriktad.