Gamla kanalidéer och ny inlandssjöfart

Hamnsnack här.

Tjärv1
Inlägg: 137
Blev medlem: tor 28 mar 2019, 10:57
Ort: Stockholm/Roslagen
Har tackat: 33 gånger
Har Tackats: 60 gånger

Gamla kanalidéer och ny inlandssjöfart

Inlägg av Tjärv1 »

Under senare år har det talats mycket om inlandssjöfart men hur mår våra inre vattenvägar idag och vilka är möjligheterna att nyttja sjöar och älvar för att skapa nya vägar för sjöfarten? Fram till 1960-talet var det järnvägar som byggde barriärer över Älvar och vattendrag. Därefter tog vägtrafiken över och lade fungerande vattenvägar under betong och asfalt. Under de senaste ca 100 åren har det stått ganska stilla med nya kanalprojekt som Svea kanal eller Dala kanal vika länge varit de mest önskade och prioriterade projekten.

Svea Kanal har planerats i flera omgångar med varierande sträckningar och kapacitet för att förbinda Vänern Hjälmaren och Mälaren med en ny farled genom landet. Idén med en skeppstunnel motsvarande dagens planer för Stads skeppstunnel presenterades för att kanalen skulle ta sig igenom Tiveden redan i 1900-talets början.

Dalälvens förutsättningar för inlandssjöfart har bedömts som goda och utredningar har gjorts så sent som omkring millenieskiftet. Dala kanal hade fram till nyligen en hemsida som behandlade såväl vintersjöfart med isbrytning samt de två alternativen för sträckning via kanal till Mälaren eller ut mot Östersjön nära Skutskär. Borlänge har i utredningar bedömts kunna bli Sveriges största inlandshamn. Inlandet norr om Mälaren är idag relativt glest på motorvägar och störa infrastruktursatsningar för transporter även om det fortfarande finns mycket industrier med transportbehov och förutsättningar för fler. Turism längs Dalälven skulle kunna skapa ytterligare tillväxt i området. Den nya Flygplatsen för Sälen och Trysil ger förutsättningar för turism i Västerdalarna och nedför såväl Dalälven som Klarälven som passerar Trysil.

Skulle man inte kunna förena dessa äldre kanal-projekt och nu lägga fokus på att förbinda Dalarna med både Vänern-sjöfarten via Klarälven och Östersjön för inlandssjöfart genom landet. Hur stort är egentligen intresset för transporter med sjöfart på Hjälmaren idag när det redan finns gott om befintlig infrastruktur och järnvägar i omgivningen?

Skulle det kanske även vara möjligt och ekonomiskt att förbinda Bottenhavet med Atlanten längre norrut via en inre vattenväg över tillexempel Storsjön för turism och möjligheter att avlasta järnvägen?