Sida 1 av 1

Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit känt

Postat: mån 06 maj 2019, 06:43
av Nautiker
SVT avslöjar: Sjöfarten mellan svenska hamnar släpper ut mer än inrikesflyget
Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit känt.
En ny rapport från SMHI visar att den befintliga statistiken är missvisande.
Enligt myndigheten står sjöfarten mellan svenska hamnar i själva verket för mer utsläpp än inrikesflyget.

Re: Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit

Postat: mån 06 maj 2019, 17:30
av Spanaren
Mer utsläpp än flygets inrikestrafik! Vad har det med sjöfart att göra? Flyget fraktar passagerare och sjöfarten fraktar gods. Ett av de ställen där man kan jämföra de två trafikslagen är mellan fastlandet och Gotland. Om man bara tittar på fraktade passagerare framstår färjan som en stor miljöbov. Men de fraktar även det mesta av livsmedel och andra förnödenheter som Gotland behöver. Det gör inte flyget, åtminstone inte i någon större mängd. Miljövårdsverket har missat grovt i sin analys. De har baserat sina slutsatser på det fartygsbränsle som sålts i Sverige. Minst sagt ett grovt sätt att analysera situationen. man skulle säkert ha bättre träffsäkerhet om man bedömt fjolårets höskörd baserat på sålda torkarblad för bilar. Och vad man sökt svaret på, och ännu gör, är utsläppet för fartygstrafik mellan Svenska hamnar. I förhållande till vad som utrikes trafik genererar är inrikes trafiken försumbar. Svensk inrikes sjöfart är Vägverkets färjor, skärgårdstrafik i våra stora städer, Gotlandstrafiken, Malmtrafik Luleå till Oxelösund, spannmål mellan Svenska hamnar, kol Oxelösund till Luleå, kalksten Gotland till Oxelösund och Luleå. Jag har säkert missat något.

Re: Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit

Postat: mån 06 maj 2019, 18:09
av Donkeyman
En intressant siffra i sammanhanget är att enligt de här siffrorna släppte inrikes sjöfart ut 662000 ton (var det väl) medan flyget släppte ut 554000.

MEN ......

Den kommersiella sjöfarten släppte ut 488000, resten kom från nöjesbåtar, i vart fall enligt media. Så flyget hade ändå större utsläpp än den kommersiella sjöfarten. Det noterar inte rubriksättarna. Inte heller skriver man något om alternativen. Skall man ersätta den kommersiella sjöfarten måste detta ske med järnväg men också med en särdeles omfattande lastbilstrafik. Alternativet till flyget är också järnväg, personbil eller omfattande busstrafik. Men sjöfarten står ju för ett oändligt mycket större fraktarbete än flyget i ton räknat. Trots att man alltså har lägre utsläpp. Det hade varit intressant att se den ekvationen också. Vad hade utsläppen blivit om man avvecklat både flyget och den kommersiella sjöfarten. Det hade kanske varit mer på sin plats att ställa frågetecken kring nöjessjöfarten.

Re: Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit

Postat: tis 07 maj 2019, 06:58
av Holger
"Avslöjar" är väl det magiska ordet i sammanhanget.
Ett fastställande bör det vara, inget annat.
Dessa siffror är intet-sägande, som ni mycket riktigt säger ovan.

Inrikes sjöfart 662000 ton
Flyget 554000 ton

Ok, fastställt.
Och nu då?

"Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit känt" är ju uttalandet.
Resten (jämförelse med flyget) är bara en referens.
Utan den är det svårt att veta vad man snackar om för mängder.

Re: Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit

Postat: tis 07 maj 2019, 07:25
av Nautiker
På Naturvårdsverkets hemsida står att läsa
SMHI har utvecklat en förbättrad metod för att mäta utsläpp från sjöfart
Sjöfarten står fortsatt för en relativt liten del, så troligtvis har den här förändringen en mindre påverkan på transportsektorns totala utsläpp, säger Jonas Allerup.
Metodikförändringen innebär kort att SMHI övergår till att använda GPS-data som spårar fartyg mellan svenska hamnar.
Med hjälp av en modell (Shipair) kan man sedan skatta hur mycket bränsle varje fartyg gör av med och därefter beräkna utsläppsmängderna.
Tidigare metod har byggt på skattade bränslemängder från oljeleverantörerna och den nya metoden är betydligt mer exakt.

Re: Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit

Postat: tis 07 maj 2019, 08:53
av Lars H
Aftonbladets ledarsida har kanske via SMHI, som man refererar till, funnit en ny typ av fartyg kallad "roll on roll off"-cruisefartyg. ”De transporterar nästan inget gods förutom glada passagerare och deras bilar”. Och det finns trehundra av den typen!

Re: Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit

Postat: tis 06 aug 2019, 15:43
av Donkeyman
Men i slutänden är det enda som är intressant i detta sammanhang en helt annan jämförelse. Antag att sjöfarten fraktar x antal ton med varor mellan A och B. Antag så att vi skall ersätta sjöfarten med något annat. Kommer lastbilstrafik eller järnväg eller en kombination av dessa att frakta x antal ton mellan A och B till mindre utsläpp och mindre miljöpåverkan på andra sätt. JA eller NEJ. Det är vad som är intressant i det här sammanhanget. Sedan kan man ju lägga in ett ekonomiskt perspektiv i den här jämförelsen men det har ju inte någon betydelse i den miljömässiga jämförelsen.

Re: Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit

Postat: tor 22 aug 2019, 20:29
av NT-T2
Lars H skrev:
tis 07 maj 2019, 08:53
Aftonbladets ledarsida har kanske via SMHI, som man refererar till, funnit en ny typ av fartyg kallad "roll on roll off"-cruisefartyg. ”De transporterar nästan inget gods förutom glada passagerare och deras bilar”. Och det finns trehundra av den typen!
Aftonbladets-ÖB till ubåtskaptenerna: "Ni har order att sänka alla roll on roll off cruisefartyg! De utgör ett allvarligt hot med miljön och därmed säkerheten! Det finns 300 av dem! Patrullera Östersjön och sänk samtliga!"

"Roll on roll off cruisefartyg siktat! Förbered tub 1!"

"Miljön är räddad, alla roll on roll off cruisefartyg i sektor Östersjön är sänkta! Vi har räddat världen!"

Jag kallar den där tidningen för "Aftonslasket" av ett antal skäl. Deras upptäckt är dock utmärkt, frågan är hur de definierar denna fartygstyp?

Re: Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit

Postat: sön 29 sep 2019, 08:55
av Boman
Den nya beräkningsmodellen har sina brister. Den använder ju fart och storlek på fartygen som ingångsvärden. Högre fart = större utsläpp på samma fartyg. Den tar alltså inte hänsyn till att farten reducerad av yttre omständigheter, t.ex. gång i is. Så ett fartyg som kanske bara gör några få kn i trög is, trots fullt effektuttag, får ett lågt utsläpp!

Re: Inrikes sjöfart släpper ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit

Postat: sön 29 sep 2019, 13:21
av Kehinde
Växthusgaser är ett begrepp, som slagit rot hos all tyckare/troende som något fruktansvärt farligt för miljön och planetens överlevnad. Tänk om alla insatta journalister och troende inklusive SMHI skulle upplysa allmänheten om, att vattenånga är den största andelen i växthusgaserna.
Det borde man kanske ha till åtanke, när man visar på de farliga kondensstrimmorna efter flygplan och den farliga skorstensröken.
Förresten varför inte fundera på varför Grönland heter Grönland, när undergångsprofeterna varvar upp sig i debatten?